16 april 2015

Call for papers Najaarsevenement 2015 | deadline 14 juni

[English: scroll down]

Beste TestNetter,

Voor je ligt de Call for Papers voor het TestNet najaarsevenement 2015 dat plaatsvindt op woensdag 14 oktober in het voor ons zo vertrouwde NBC te Nieuwegein. Zoals gebruikelijk bieden we workshops in de ochtend, aansprekende keynotes en parallel-tracks in de middag en avond. We verwachten 500 tot 600 bezoekers.

Het thema voor het najaarsevenement is:  “Is er nog nieuws? Trends in Testing!”

Eens in de paar jaar wijdt de evenementencommissie een evenement aan de trends in testen. In 2012 was de laatste keer. Destijds was de titel ‘15 jaar TestNet, en nu?’, waarbij we je vroegen naar je vooruitblik op de toekomst. Inmiddels zijn we drie jaar verder en diverse nieuwe begrippen hebben hun intrede gedaan in het testvak of zijn van niche naar common practice verschoven. Een kleine, maar zeker niet volledige greep:

 • DevOps 
 • BDD/ATDD
 • Agile 3.0
 • Context Driven Testing
 • Testautomatisering
 • Toename van non-functional testing
 • Mobile testing
 • Internet of things
 • Cloud toepassingen
Naast de trends die eraan komen, of die nu hot zijn, zijn we ook benieuwd naar verhalen over trends die niet doorgezet hebben, met jouw analyse waarom. Wij roepen je op om jouw visie met je mede-TestNetters te delen.

Procedure

 • Heb je een interessant, aansprekend en/of inspirerend verhaal voor een presentatie (45 minuten) of een interactieve workshop (1,5 of 3 uur)? Stuur dan een voorstel in en gebruik hiervoor het template in Word-formaat.
 • De deadline om je voorstel in te sturen is 14 juni 2015.
 • TestNet is op zoek naar interessante, niet commerciŽle verhalen bij voorkeur van haar eigen leden. CommerciŽle presentaties, toolpromoties en andere sessies, waarin een commerciŽle oplossing wordt aangeprezen, worden niet opgenomen in het programma.
 • De leden van de evenementencommissie scoren elk individueel alle inzendingen. Hun scores worden verzameld en de totaalscore bepaalt of een presentatie wel of niet geselecteerd wordt. In principe wordt slechts ťťn spreker per organisatie geselecteerd. Maar kwaliteit is zodanig belangrijk, dat we ons het recht voorbehouden om toch meerdere sprekers van hetzelfde bedrijf te selecteren wanneer deze de hoogste scores halen. Deze regel geldt apart voor workshops en presentaties, een bedrijf en zelfs een spreker kan dus voor zowel een workshop als presentatie geselecteerd worden wanneer voor beide onderdelen een voorstel is ingediend.
 • Het programma biedt plaats aan presentaties van 45 minuten in parallelle sessies. De helft van de presentaties is 's middags, de andere helft 's avonds. Daarnaast worden er ook weer workshops georganiseerd, zowel in de ochtend (180 minuten) als in middag en avond (90 minuten). Ook hiervoor kun je een voorstel insturen. Geef bij je inzending duidelijk aan of het een presentatie of een workshop betreft. Naast de presentaties en workshops aangemeld via de ingezonden proposals, zorgt de evenementencommissie voor interessante keynotes bij het thema.
 • Stuur je inzending naar evenement@testnet.org en maak gebruik van deze template in Word formaat. Zorg ervoor dat alle rubrieken zijn ingevuld.
 • Het is mogelijk dat de evenementencommissie vooraf de slides van de presentatie wil inzien of een proefpresentatie wil zien van de inhoud van de voorgestelde sessie.
 • Voor eind juni zal de evenementencommissie het programma samenstellen en krijgen alle inzenders bericht of hun presentatie wel of niet op het programma staat.

We kijken uit naar je voorstel!

De evenementencommissie

----

Dear TestNet member,

This is the call for papers for the TestNet autumn event 2015, taking place on Wednesday, October the 14th, in Nieuwegein, the Netherlands. The event has workshops in the morning, interesting keynotes and parallel tracks in the afternoon and evening. We expect 500 to 600 visitors.

We gladly announce the theme for the autumn event to be: “What’s new? Trends in testing!”

Every few years, the TestNet events committee dedicates an entire event to trends in testing. The last edition was in 2012, and was titled ’15 years of TestNet, and now?’. In the call, we challenged you to give us your vision on the future of testing. Three years later, we have witnessed many new trades and trends. Some are entirely new, others have made the move from niche to common practice. A small selection of the topics you could consider for your proposal:

 • DevOps
 • BDD/ATDD
 • Agile 3.0
 • Context Driven Testing
 • Test automation
 • Increase of non functional testing
 • Mobile technology
 • Internet of Things
 • The Cloud 
Next to the upcoming trends, and topics that are hot already, we are also looking forward to hearing about trends that haven’t made it, along with your analysis why these didn’t.

We call upon you to share your vision on the future with your fellow TestNet members.

Procedure

 • Do you have an interesting, appealing or inspiring story for a presentation (45 minutes) or an interactive workshop (1.5 or 3 hours)? Please send a proposal and use the Word-template.
 • The deadline to submit your proposal is the 14th of June 2015.
 • TestNet is looking for interesting, non-commercial stories preferably of its own members. Commercial presentations, tool promotions and other sessions where a commercial solution is touted, will not be included in the program. 
 • Each member of the event committee will score all entries individually. Their scores are collected and the total score determines whether or not a presentation is selected. In principle we only select one speaker per organization. But because quality is important, we reserve the right to select more than one speakers from the same company if they have the highest scores. This rule applies separately for workshops and presentations. Any company and even speakers can be selected for both a workshop and presentation if they have send in proposals for both parts.
 • The program accommodates workshops (180 minutes) in the morning and two types of parallel sessions in the afternoon and evening: 45 minute presentations and 90 minutes workshops. You can submit a proposal for presentations and workshops. Clearly indicate what kind of session you are submitting. In addition to the sessions selected via the submitted proposals, the event committee will invite appealing keynote speakers.
 • Send your entry to evenement@testnet.org and use this template in Word format. Make sure all sections are completed.
 • The events committee might ask to review the slides of your session in advance or will ask for a trial presentation to understand the content of the session proposed.
 • In late June, the events committee will put together the program. All submittors will be notified shortly after whether their proposal has been accepted.

We look forward to receiving your proposal!

Evenementencommissie.

 

 

 

 

Meer nieuws...