29 december 2014

Mogelijkheden WKR vergoeding TestNet lidmaatschap

De werkkostenregeling (WKR) is in werking getreden sinds 2011 en vanaf 2015 verplicht voor iedere werkgever. In de oude regeling was het voor de werkgever mogelijk de kosten van het TestNet lidmaatschap onbelast te vergoeden aan het TestNet lid. Ook binnen de WKR is dit nog steeds mogelijk. De Belastingdienst zegt hier het volgende over: “Vergoedingen of verstrekkingen die u uw werknemer geeft voor het onderhouden en verbeteren van zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk, zijn onbelast”. Deze kosten vallen onder de gerichte vrijstellingen.

 

Meer nieuws...