Oproep werkgroep toekomst van testen

Eerder dit jaar hebben we in een van de thema avonden een Lagerhuis discussie met elkaar gevoerd. In de discussie kwam ook de toekomst van testen ter sprake.

Zijn er wel ontwikkelingen in het testvak? Of, zijn we vooral volgend in de ontwikkelingen. Denk aan de positionering van test in een devops omgeving.

De vraag is of dit voldoende is om de toenemende complexiteit van producten, systemen etc. aan te tonen? Moeten we als testcommunity niet op zoek naar modern “testgereedschap” waarmee we de kwaliteit van producten kunnen aantonen. Op de keper beschouwd gebruiken we nog steeds het “testgereedschap” van jaren geleden.

Uiteraard zie je varianten op allerlei modellen ontstaan, maar is dit voldoende richting de toekomst.

 

Vandaar het idee om hier een werkgroep voor op te starten om met elkaar over het onderwerp te sparren.

Wil je een bijdrage leveren aan deze nieuwe werkgroep? Meld je dan aan bij werkgroepen@testnet.org.

 

Bij voldoende belangstelling zal ik een start bijeenkomst organiseren.

 

Jos van Rooyen

Portefeuillehouder werkgroepen Testnet.